Thứ Năm, 20 tháng 7, 2023

Kết thúc thỏa thuận ngũ cốc: Châu Âu cuồng loạn, Thổ bình chân như vại...

 

Cái gì cũng có lý do của nó, đặc biệt trong lĩnh vực địa chính trị thì không biết chuyện gì xảy ra. Bạn có tin rằng Mỹ cũng được lợi trong Thỏa thuận ngũ cốc bị Nga đình chỉ hay không?

Có đấy. Vậy thì tại sao Mỹ can thiệp vào thỏa thuận đó, buộc Nga phải thực thi mầm chi...

https://youtu.be/d_Qlxdtp9MYThứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Thắng chiến thuật, bại chiến lược...

Muốn "chơi dao hai lưỡi" đâu phải đơn giản, bạn phải có thế và lực, đồng thời phải có trình độ điêu luyện, nếu không tự hại mình. Ukraine chưa đủ năng lực để chơi chiêu này nên mang họa vào thân...