Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

Ai phong tỏa Odessa?

 Mỹ-EU luôn tố cáo Nga phong tỏa Odessa khiến cho hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu ra nước ngoài bị ứ động. Nhưng thực tế Nga có cấm đâu, vẫn mở hành lang hàng hải cho 75 tàu tại các cảng phía Tây-Nam Ukraine rời bến đó chứ. Sự thật là chính Kiev không muốn các con tin này được giải thoát và nếu như có muốn đi nữa thì lực bất tòng tâm, họ không thể rà phá hơn 400 quả thủy lôi quanh vùng biển Odessa. Chính Ukraine tự phong tỏa Odessa lại đổ tội cho Nga...

https://youtu.be/RnLFuRSQrUY


Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

 Phải công nhận lần đầu tiên người Anh và quân đội Ukraine đã tổ chức một cuộc đổ bộ hiện đại. Đăc j biệt khâm phục trình độ phi công Su-27 của không quân Ukraine bay đêm, bay thấp rất điệu nghệ. Tuy nhiên, họ đã chọn sai mục tiêu...

https://youtu.be/mwRNtagNJIs