Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

Nga chưa bắt đầu nghiêm túc, Ukraine đã thành "vùng xám" và "chiếc vali không có tay cầm"!

Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga “thậm chí chưa bắt đầu nghiêm túc” không phải là để xoa dịu tình hình…vì LLVT Ukraine (AFU) không phải là đối tượng tác chiến chiến lược chính, lâu dài, nguy hiểm của Nga mà là Mỹ-NATO. Do đó, ở tầm vĩ mô, nếu lấy cuộc đối đầu Nga với Mỹ-NATO để xem xét vấn đề thì hiện nay, lưu ý là hiện nay, Ukraine chỉ là một “vùng xám” theo ngôn ngữ quân sự và theo ngôn ngữ địa chính trị thì Ukraine đang là “một chiếc vali không có tay cầm”.
Do đó, chiến thắng của Nga tại chiến trường Ukraine trong CDQSĐB không phải là mục tiêu mà là phương tiện để Nga thực hiện tối hậu thư mà Nga đã gửi cho Mỹ, NATO tháng 12 năm 2021. Theo đó, Mỹ-NATO phải bảo đảm an ninh cho Nga, NATO phải rút toàn bộ về biên giới họ có trước năm 1997. Có lẽ đạt được mục tiêu đó mới là sự chiến thắng trong khái niệm của Nga -Putin…