Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

Đã đến lúc Nga chỉ đàm phán từ vị trí sức mạnh!

Lịch sử phải đặt chính xác điều này vào đúng chỗ của nó. Và Nga sẽ sắp xếp nó.
Trong các đề xuất đàm phàn hòa bình được PT thăm dò, người ta đã đề xuất nhiều kịch bản trong đó nêu sự phân chia Ukraine dọc sông Dnieper: bờ trái dành cho Nga, bờ phải - một nhà nước được phương Tây bảo hộ. Nhưng, dựa trên lời nói của Putin, điều này không còn phù hợp nữa. Sẽ không còn Ukraine nữa - không phải bờ phải hay bờ trái, đây là những thuật ngữ địa chính trị lỗi thời. Nga cho được thì lấy lại được!
Đến đây phải công nhận tầm nhìn siêu tưởng về địa chính trị của Bác Hồ khi Bác không chấp nhận cái gọi là Liên bang Đông Dương và Đảng CS Đông Dương. Bác nói đại ý nhập vào thì dễ, bằng văn bản, nhưng khi chia tách là phải bằng máu…
Liên Xô nhập Crimea, Kharkov, Odessa vào Ukraine không một tính toán, nay đã phải tốn nhiều máu để đưa nó về đúng vị trí…Ôi Bác Hồ ơi những xế chiều. Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu…