Thứ Tư, 18 tháng 5, 2022

 Phải công nhận lần đầu tiên người Anh và quân đội Ukraine đã tổ chức một cuộc đổ bộ hiện đại. Đăc j biệt khâm phục trình độ phi công Su-27 của không quân Ukraine bay đêm, bay thấp rất điệu nghệ. Tuy nhiên, họ đã chọn sai mục tiêu...

https://youtu.be/mwRNtagNJIs


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét