Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

Nga đụng đầu với đội quân mạnh nhất châu Âu: Quân đội Ukraine!

Nói một cách nghiêm túc thì Nga và Mỹ-NATO đang đánh nhau tại chiến trường Ukraine. Mỹ NATO có may mắn là lực lượng mặt đất của họ là quân đội Ukraine - một lực lượng tinh nhuệ, thiện chiến, ý chí chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, hơn bất cứ quân đội của thành viên NATO nào nói riêng và lực lượng NATO nói chung.

https://youtu.be/QWq1802-he4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét