Thứ Tư, 28 tháng 9, 2022

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kết thúc?

 

"...Phi quân sự hóa và phi phát xít hóa thực sự, trong mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) mà Tổng thống Putin tuyên bố là không thể nếu không làm phương Tây suy yếu. Chỉ khi phương Tây mất khả năng cung cấp tài chính cho Đức Quốc xã, lúc đó Nga, mới có thể thực sự đạt được các mục tiêu mà Nga đã đề ra. Do đó, chiến lược được lựa chọn để tiến hành SVO có mối liên hệ chặt chẽ với sự suy yếu của phương Tây, và đây là nước cờ chiến lược mang “bản sắc KGB” của Putin và Bộ tham mưu của ông ta…"

Mời các bạn nghe phân tích cụ thể:

https://youtu.be/VPe4RoLEcxQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét