Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Tướng Mùa đông là đồng minh của Nga hay Ukraine?

 Nói nghiêm túc, mùa Đông không phải là yếu tố quyết định trong cuộc chiến của Nga đánh bại Napoleon và Đức Hitler, đó chẳng quan là luận điệu để che giấu sự bại trận nhục nhã của Pháp, Đức dưới tay các tướng tài của Nga như Kutuzv, Zhukov mà thôi. Tuy nhiên, mùa Đông cũng tác động anh rhưởng lớn đến cuộc chiến, đến bất kỳ cuộc chiến nào...

https://youtu.be/PkqzLlY5ojwKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét