Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Ukraine sẽ giương cờ trắng...

 Khi một quốc gia mà "công tắc năng lượng" nằm trong tay kẻ thù thì quốc gia đó sẽ như nào khi chiến đấu với kẻ thù đó? Bạn hoặc là đầu hàng, kéo cờ trắng; hoặc chính quyền bị lật đổ; hoặc hy sinh đến người cuối cùng.

Tại Ukraine, chính quyền Kiev không được phép đầu hàng, không được phép đàm phán mà chỉ được phép chết, đánh người Nga đến người cuối cùng...

https://youtu.be/MCZjVYSXmZA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét