Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

X-47 Kinzhal thay đổi luật chơi!

Có vẻ như Nga đang thực thi nhằm vào các "mục tiêu hợp pháp" mà lâu nay PT coi đó chỉ là "hỏa lực mồm" của Nga.1 nhận xét: