Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Tấn công "điểm" chiếm không phận khu vực tác chiến!

Có vẻ như yêu cầu chiến thuật của tướng Surovikin là không cần tấn công “diện” để làm chủ vùng trời Ukraine, mà tấn công “điểm” lấn dần, làm chủ khu vực tác chiến là đủ. Để thực hiện điều đó Nga đã kết hợp chiến thuật và công nghệ, trong đó yếu tố công nghệ mang tính quyết định…

https://youtu.be/NCtwl6LRHg8

1 nhận xét: