Thứ Ba, 2 tháng 4, 2024

Đe dọa Putin? Học lại lịch sử!

 Tại sao những kẻ chủ mưu cấp nhà nước là những tinh hoa chính trị lại quên mất Putin là một võ sỹ judo đai đen thượng thừa. Putin đã vận dụng cái tinh túy nhất của môn võ học Judo “mượn sức thắng sức” vào hoạt động chính trị, quân sự của mình đã từng khiến cho PT tập thể sấp mặt không biết bao lần mà vẫn không rút ra bài học sao?

Xem ra đe dọa Putin là hành động xỉa răng cho cọp, là hành động chọc giận con Gấu của bầy thú cưng trong vườn thú châu Âu. Một bầy thú chưa trưởng thành lại dám chỉ trỏ vào một con Gấu!
Hậu họa khôn lường!


https://youtu.be/dbU_2wkOSsEKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét