Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Đẳng cấp BTV!

Xem BTV của người ta mới thấy BTV của VTV nhà mình quá cứng, quá diễn. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét